StarGate SG1 Season 5 - EP13 : PROVING GROUND

posted on 25 Mar 2012 22:15 by stargate-series in SG1-season5 directory Entertainment

StarGate SG1 - Season 5

Episode 13 : PROVING GROUND 
 

 
ณ สถานที่ฝึกพิเศษ ให้กับกลุ่มนักเรียนนายร้อย โดยมี O'Neill รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝึกสอน อย่างเข้มข้น เพื่อคัดเลือกหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะร่วมทีมปฏิบัติภารกิจนอกโลกให้กับโครงการสตาร์เกท แต่ระหว่างการฝึก ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นที่ SGC (จริงๆแล้วเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อทดสอบการฝึกขั้นสุดท้าย) ทำให้ O'Neill จำต้องให้ลูกทีมปฏิบัติภารกิจจริง เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้
JOLINAR's MEMORIES

Comment

Comment:

Tweet